Využitie vo výrobe autobusov

Materiály od Cellofoamu používané ako izolačné obloženie stien a stropu nezabezpečujú len optimálnu klímu vo vnútri vozidla, ale tiež chráni cestujúcich proti nežiaducemu hluku motora a dopravy.

 

Výrobky doporučené pre použitie v priestore motora

 Cello® HR 290 ALG
Melamínová pena s povrchom opatreným reliéfnou hliníkovou fóliou, ktorá zaisťuje ochranu proti preniknutiu vody, oleja, prachu a pod.

Cello® F800 FR ALG-01
Melamínová pena s povrchom opatreným reliéfnou hliníkovou fóliou, ktorá zaisťuje ochranu proti preniknutiu vody, oleja, prachu a pod.

Cello® D 2500
Prvotriedna polyetylénová pena s veľmi dobrou chemickou odolnosťou, neabsorbuje vodu.

Cello® EVA
Ťažká fólia, zložená zo špeciálnych protipožiarnych minerálnych látok zmiešaných s plastovou zmesou na báze EDPM / EVA polymérov. Je v rôznych hrúbkach. Má vynikajúce protipožiarne vlastnosti.

Výrobky doporučené pre použitie v priestore pre cestujúcich

Cello® F800 FR
Polyesterové rúno spĺňajúce najvyššie požiadavky rôznych
horľavostních testov.

Cello® HR 290/O
Melamínová pena s veľmi dobrou odolnosťou voči vysokým teplotám, s vynikajúcou ohňovzdornosťou a výbornými absorbčnými hodnotami predovšetkým vo vyššom frekvenčnom pásme.

Cello® D 2500
Prvotriedna polyetylénová pena s veľmi dobrou chemickou odolnosťou, neabsorbuje vodu.

Cello® EVA
Ťažká fólia, zložená zo špeciálnych protipožiarnych minerálnych látok zmiešaných s plastovou zmesou na báze EDPM / EVA polymérov. Je v rôznych hrúbkach. Má vynikajúce protipožiarne vlastnosti.

Hlavné výhody

  • Vynikajúca kapacita absorpcie zvuku.
  • Odraz tepelného žiarenia (v prípade povrchovej laminácie s alumíniovou fóliou) - tým sa znižuje strata tepla dokonca ešte viac.
  • Jednoduché spracovanie a montáž; stačí nôž na koberce pre orezanie do požadovaného tvaru.
  • Spĺňa prílohu IV + V a čiastočne prílohu VI smernice 95/28/EU pre autobusy.
×