Homogénne krytiny

Homogénne podlahové krytiny sú v celej svojej hrúbke rovnakého zloženia a prevedenia. Nášlapná (úžitková) vrstva je zhodná s hrúbkou podlahoviny. Vyrábajú sa v hrúbke 1,7mm. Na trh sa dodávajú vo formáte dlaždíc o rozmeroch 608 x 608mm. Tieto podlahoviny spĺňajú požiadavky pre aplikáciu v objektoch s vysokou záťažou ako sú školy, nemocnice, obchodné domy, výrobné haly a iné verejné priestory.

 

Podlahové krytiny PRAKTIK N

PRAKTIK N sú homogénne PVC podlahové krytiny s rovnakým zložením a prevedením po celej svojej hrúbke. Ich nášľapná vrstva je rovnaká ako hrúbka podlahy. Podlahové krytiny Lino Fatra Praktik sa vyrábajú sa v hrúbke 2 a 1,7 mm. Dodávame ich vo formáte dlaždíc 608 x 608 mm. Tieto podlahy sú vhodné do ťažko namáhaných objektov, ako sú školy, nemocnice, obchodné domy, výrobné haly a iné verejné priestory.

Podlaha Lino Fatra Praktik je jedinečná vďaka svojim vlastnostiam:

* atraktívny vzhľad
* vysoká odolnosť podlahy proti opotrebovaniu
* vhodnosť na podlahové vykurovanie
* ľahká údržba podlahy
* ekonomická výhodnosť
* certifikovaná kvalita podlahy

Podlahové krytiny Dynamik A

DYNAMIK A je homogénna PVC podlahová krytina, ktorá má rovnaké zloženie a prevedenie po celej svojej hrúbke. Nášľapná vrstva je zhodná z hrúbkou podlahoviny. Vyrába sa v hrúbkach 2 a 1,7 mm. Na trh sa dodáva v tvare dlaždíc o rozmere 608 x 608 mm.
DYNAMIK A je podlahová krytina s antistatickými vlastnosťami (vnútorný elektrický odpor je 5.104 - 1.108 Ω), určená najmä do priestorov s požiadavkou na antistatické prevedenie podlahy, napr. počítačové sály, výroba elektroniky, oblasť telekomunikácií atď.

Podlahové krytiny Elektrostatik A

ELEKTROSTATIK A je homogénna PVC podlahová krytina, ktorá má rovnaké zloženie a prevedenie po celej svojej hrúbke. Nášľapná vrstva je zhodná z hrúbkou podlahoviny. Vyrába sa v hrúbkach 2 a 1,7 mm. Na trh sa dodáva v tvare dlaždíc o rozmere 608 x 608 mm.
ELEKTROSTATIK A je podlahová krytina elektrostaticky vodivá (vnútorný elektrický odpor je 5.104 - 1.106 Ω), určená najmä do priestorov s požiadavkou na elektrostatické prevedenie podlahy, napr. priestory s nebezpečenstvom výbuchu, laboratóriá, v zdravotníctve (RTG pracoviská, operačné sály), pre zdvojené podlahy atď.

Podlahové krytiny Dynamik Q

DYNAMIK Q je homogénna PVC podlahová krytina, ktorá má rovnaké zloženie a prevedenie po celej svojej hrúbke. Nášľapná vrstva je zhodná z hrúbkou podlahoviny. Vyrába sa v hrúbkach 2 a 1,7 mm. Na trh sa dodáva v tvare dlaždíc o rozmere 608 x 608 mm.
DYNAMIK Q je podlahová krytina s antistatickými vlastnosťami (vnútorný elektrický odpor je 5.104 - 1.108 Ω), určená najmä do priestorov s požiadavkou na antistatické prevedenie podlahy, napr. počítačové sály, výroba elektroniky, oblasť telekomunikácií atď.

Podlahové krytiny Elektrostatik Q

ELEKTROSTATIK Q je homogénna PVC podlahová krytina, ktorá má rovnaké zloženie a prevedenie po celej svojej hrúbke. Nášľapná vrstva je zhodná z hrúbkou podlahoviny. Vyrába sa v hrúbkach 2 a 1,7 mm. Na trh sa dodáva v tvare dlaždíc o rozmere 608 x 608 mm.
ELEKTROSTATIK Q je podlahová krytina elektrostaticky vodivá (vnútorný elektrický odpor je 5.104 - 1.106 Ω), určená najmä do priestorov s požiadavkou na elektrostatické prevedenie podlahy, napr. priestory s nebezpečenstvom výbuchu, laboratóriá, v zdravotníctve (RTG pracoviská, operačné sály), pre zdvojené podlahy atď.

Podlahové krytiny Dynamik X

DYNAMIK X je homogénna PVC podlahová krytina, ktorá má rovnaké zloženie a prevedenie po celej svojej hrúbke. Nášľapná vrstva je zhodná z hrúbkou podlahoviny. Vyrába sa v hrúbkach 2 a 1,7 mm. Na trh sa dodáva v tvare dlaždíc o rozmere 608 x 608 mm.
DYNAMIK X je podlahová krytina s antistatickými vlastnosťami (vnútorný elektrický odpor je 5.104 - 1.108 Ω), určená najmä do priestorov s požiadavkou na antistatické prevedenie podlahy, napr. počítačové sály, výroba elektroniky, oblasť telekomunikácií atď.

Podlahové krytiny Elektrostatik X

ELEKTROSTATIK X je homogénna PVC podlahová krytina, ktorá má rovnaké zloženie a prevedenie po celej svojej hrúbke. Nášľapná vrstva je zhodná z hrúbkou podlahoviny. Vyrába sa v hrúbkach 2 a 1,7 mm. Na trh sa dodáva v tvare dlaždíc o rozmere 608 x 608 mm.
ELEKTROSTATIK X je podlahová krytina elektrostaticky vodivá (vnútorný elektrický odpor je 5.104 - 1.106 Ω), určená najmä do priestorov s požiadavkou na elektrostatické prevedenie podlahy, napr. priestory s nebezpečenstvom výbuchu, laboratóriá, v zdravotníctve (RTG pracoviská, operačné sály), pre zdvojené podlahy atď.

×