PODLAHOVÉ KRYTINY

Heterogénne podlahoviny

Heterogénne podlahoviny sa skladajú z niekoľkých vrstiev odlišujúcich sa od seba buď zložením, alebo prevedením. Tieto podlahoviny spĺňajú požiadavky pre aplikáciu v objektoch s ťažkým namáhaním, ako sú školy, nemocnice, obchodné domy, výrobné haly a iné verejné priestory.

Homogénne krytiny

Homogénne podlahové krytiny sú v celej svojej hrúbke rovnakého zloženia a prevedenia. Tieto podlahoviny spĺňajú požiadavky pre aplikáciu v objektoch s vysokou záťažou ako sú školy, nemocnice, obchodné domy, výrobné haly a iné verejné priestory.

Grabo

Graboflex EXTRA, Grabiol STOP/SK, Graboflex 251/T, Graboflex 256/T, Grabolett, Grabiol KP04, Grabiol PLUS, Grabiol ELITE, Grabiol ANTISTATIC, Grabiol CONDUCTIVE

Subscribe to PODLAHOVÉ KRYTINY
×