Bezazbestové tesniace dosky

TEMAFAST

Základná doska z organických vlákien. Doska má širokú oblasť použitia vo všetkých odvetviach priemyslu pri nižších parametroch.

Farba: červená

Maximálna teplota:

krátkodobá: 210°C

dhodobá: 140°C

pod parou: 120°C

Maximálny tlak: 40 bar

TEMASIL

Kvalitnlá doska obsahujúca zmes teplotne odolných vlákien so špeciálnym NBR. Vhodná pre utesnenie teplej a studenej vody, olejov, plynov a základných chemikálií.

 

Farba: modrá

Maximálna teplota:

krátkodobá: 400°C

dlhodobá: 250°C

pod parou: 200°C

Maximálny tlak: 100 bar

TEMAPLUS

Univerzálna tesniaca doska, obsahujúca vysoko odolné vlákna. Odolná proti olejom, pohonným hmotám, mazivám, alkoholom, plynom, uhľovodíkom, pare, vode, chladiacim kvapalinám, kyslým a zásaditým médiám.

 

Farba: zelená

Maximálna teplota:

krátkodobá: 450°C

dlhodobá: 250°C

pod parou: 200°C

Maximálny tlak: 130 bar

TEMACARB

Špeciálna tesniaca doska. Určená pre vysoké teploty a tlaky v chemickom priemysle. Je vhodná aj pre utesnenie zásaditých médií a prehriatej pary.

 

Farba: čierna

Maximálna teplota:

krátkodobá: 450°C

dlhodobá: 250°C

pod parou: 250°C

Maximálny tlak: 140 bar

TEMACID

Tesniaca doska špeciálne určená pre aplikácie do agresívneho chemického prostredia.

 

Farba: šedá

Maximálna teplota:

krátkodobá: 200 C

pod parou: 150 C

Maximálny tlak: 40 bar

ECONOGRAPH-S

Econgraph-S je vyrobený z impregnovaného grafitu, nie je vystužený žiadnou vložkou, ale je používaný pre výrobu dosák s oceľovou vložkou.

Doska sa používa ako tesnenie pre vysoké teploty alebo ako tesnenie či vložka pre PTFE opláštené tesnenia. Ľahko sa spracováva.

 

Farba: bez potlače

Maximálna teplota: 450°C

Maximálny tlak: 40 bar

ECONOGRAPH Fi

Econograph-Fi je zosilnená tesniaca doska z grafitu s vlepenou vložkou plechu z nerezovej oceli. Pouižtie je pre vysoké prevádzkové tlaky a teploty.

Má široké využitie vo všetkých oblastiach chémnie, v petrochemickom a inom priemysle.

 

Farba: červená

Maximálna teplota: +450°C

Maximálny tlak: 140 bar

ECONOGRAPH Ti

Econograph-Ti je zosilnená tesniaca doska z impregnovaného grafitu s vložkou hrotovaného plechu z nerezovej oceli. Dlhodobo odoláva vysokým prevádzkovým tlakom a fluktujúcim teplotám.

Má široké použitie najmä v extrémnych podmienkach parných aparátov, v chemickom a petrochemickom a inom priemysle.

Farba: modrá

Maximálna teplota: +450°C

Maximálny tlak: 140 bar

 

AFG - 150 LT

Popis: Základná tesniaca doska vyrobená z organických vlákien spojených NBR.

Použitie: Tesniaca doska má širokú oblasť použitia vo všetkých odvetviach priemyslu pri nižších parametroch.

Rozmer dosiek: štandardne 1,5 x 1,5

Farba: červená

Maximálna teplota - krátkodobá : +210°C

Maximálna teplota - trvalá : +150°C

Maximálny tlak: 4 MPa

AFG - 250 ST

Popis: Nová flexibilná doska odolná proti lámavosti a výbornými vlastnosťami a chemickou odolnosťou.

Použitie: Špeciálne doporučená pre vodu, paru, v oblasti elektrární, komunálnych odpadov, teplárňach. Odoláva olejom a chladiacim kvapalinám preto je vhodná aj pre utesnenie motorov.

Rozmer dosiek: štandardne 1,5 x 1,5

Farba: žltá

Maximálna teplota - krátkodobá : +320°C

Maximálna teplota - trvalá : +250°C

Maximálny tlak: 10 MPa

AFG - 330 MT

Popis: Nový druh ekologickej dosky šetrný voči životnému prostrediu s vynikajúcou odolnosťou v oblasti pary vyšších parametrov. Doska obsahuje kvalitnú zmes aramidových a minerálnych vlákien spojených NBR kaučukom.

Použitie: Svojim zložením je doska predovšetkým vhodná pre aplikácie v oblasti pary. Doska je vhodná aj v širokej oblasti pre utesnenie vody, olejov, chladiacich kvapalín a základných chemikálií v petrochemickom priemysle.

Rozmer dosiek: štandardne 1,5 x 1,5

Farba: modrá

Maximálna teplota - krátkodobá : +450°C

Maximálna teplota - trvalá : +330 °C (para 250°C)

Maximálny tlak: 12 MPa

×