Izolácia 2x Al-ARAMAT

Zvukopohltivý, tlmiaci a tepelnoizolačný materiál

Zloženie: 2x Al-Aramat je viacvrstvový materiál, zložený z rúna zo sklovláknitých prameňov, ktoré sú spojené metódou vpichovania. Vonkajšie vrstvy tvorí nanesená hliníková fólia.

izolacia aramat

 

Použitie: zvuková a tepelná izolácia krbov, komínov, infražiaričov, potrubí a pre stavebné účely, v automobiloch, vlakoch , traktorov a iných mechanizmov, dalej izolácia krbov, v energetike, ako izolácia tepelných potrubí.

Celková hrúbka: 19+2-2 mm

Plošná hmotnosť: 3090 g/m2 ± 20 %

Dodávané veľkosti: dosky 1 000 x 1 000 mm (možnosť dodania i v iných dĺžkach alebo v rolkách)

Nehorľavosť: do 800 °C (podľa STN EN ISO 1182 : 2003)

Spalné teplo: 1,131 ±0,036 MJ.kg-1 a 3,494 ±0,110 MJ.m-2 (podľa STN EN ISO 1716 : 2003)

Aplikácia: pri teplote min. +15°C

Skladovanie: v suchých, čistých a uzavretých priestoroch pri teplote 15 – 35°C

Certifikácia výrobcu: držiteľ certifikátu STN EN ISO 9001 : 2008

×