Povrazy a siete

LANÁ a OCHRANNÉ PÁSY

Charakteristika:

laná a šnúry o priemeroch 1 – 120 mm sú vyrábané z polypropylénu, polyetylénu, polyamidu, polyestru a iných textilných materiálov a ich zmesí.
Použitie:
sú určené predovšetkým pre lodnú dopravu, rybárstvo, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, strojárenstvo.
Druhy :
 • manipulačné pásy nekonečné
 • manipulačné pásy s kovovými okami
 • upínacie pásy
 • nekonečné pásy a laná

 

NITE a ŠNÚRY

Druhy:

 • polypropylénové,
 • konopné,
 • papierové,
 • mäsiarske,
 • sedlárske.

 

SIETE

Druhy sietí:

 • siete proti hmyzu
 • bezpečnostné siete
 • záchytné a ochranné siete
 • priemyselné siete

 

MOTÚZY

Sortiment:
 • polypropylénové,
 • konopné,
 • papierové.

Ostatné povraznícke výrobky

Ďalšie ponúkané povraznícke výrobky:

 • konope
 • tesniace povrazy
 • gumolaná
 • šnúry (pletené, stáčané, s dušou, bez duše)

Fluidizačný pás

Použitie:

 • do pneu žľabov,
 • pre cementzárne a vápenky.

Šírka: 300 mm

Hrúbka: 8 mm

×