Volná a cupovaná vata

Voľná ​​a cupovaná vata z keramických vlákien

Voľné ​​a cupované keramické vlákna Fiberfrax tvoria základ pre celú skupinu výrobkov. Fiberfrax voľné a cupované vlákna sú k dispozícii v rôznych dĺžkach, stredných priemeroch, a v rôznom chemickom zložení. Ako svetová jednotka vo výrobe žiaruvzdorných keramických vlákien je UNIFRAX schopný ponúknuť najrozsiahlejší rad vlákien s vlastnosťami, optimalizovanými tak, aby vyhovovali čo najširšiemu spektru inžinierskych aplikácií.

Typické aplikácie: voľná izolácia pre výplne dutín, výplň dilatačných škár, surovina pre tzv mokré procesy, výroba textíliou.

Technické listy:

Volná a cupovaná vata Fibrefrax 1250-1400°C

Voľná ​​a cupovaná vata z bio vlákien

Vlna Insulfrax, vyrábaná z oxidov alkalických zemín a kremíka, tvorí základ pre celú skupinu výrobkov Insulfrax. Ako svetová jednotka vo výrobe AES vlákien je Unifrax schopný ponúknuť najrozsiahlejší rad vlákien s vlastnosťami, optimalizovanými tak, aby vyhovovali čo najširšiemu spektru inžinierskych aplikácií.

Typické aplikácie: voľná izolácia pre výplne dutín, výplň dilatačných škár, surovina pre tzv mokré procesy, výroba textíliou.

Technické listy:

Volná a cupovaná vata Insulfrax - 1200°C
Volná a cupovaná vata Isofrax - 1260°C

×