IZOLÁCIE CELLOFOAM

DOBRÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA A MAXIMÁLNE ZNÍŽENIE HLUKU!

Výrobky Cellofoamu sú efektívne nielen v absorbovaní hluku, ale tiež vysoko účelné pre tepelnú i studenú izoláciu. Tým riešia výrobky Cellofoamu dva problémy jedným ťahom!

Využıtie v automobilovom priemysle

Montáž materiálov od Cellofoamu, napríklad do priestoru motora, podstatne znižuje prívod tepla do interiéru vozidla a pomáha udržiavať príjemnú teplotu v kabíne. Materiál zároveň minimalizuje počuteľnosť nežiaduceho hluku motora aj dopravy vo vnútri vozidla.

Využitie vo výrobe koľajových vozidiel

Použitie materiálov od Cellofoamu ako izolačnej vrstvy stropu, podlahy a stien zabezpečuje zníženie tepelných strát na minimum a zároveň ochraňuje priestor pre pasažierov proti nežiaducemu hluku motora, kolies a ďalším zdrojom hluku.

Využitie vo výrobe autobusov

Materiály od Cellofoamu používané ako izolačné obloženie stien a stropu nezabezpečujú len optimálnu klímu vo vnútri vozidla, ale tiež chráni cestujúcich proti nežiaducemu hluku motora a dopravy.

Využitie v stavebnom priemysle

Akustické stenové a stropné panely zaisťujú energeticky úspornú tepelnú izoláciu a pomáhajú vytvárať príjemnú vnútornú klímu. Vonkajší hluk spôsobený dopravou alebo susedov apod neprenikne dovnútra, a tak je zabezpečené pokojnejší a kvalitnejšie životné prostredie.

Produkty pre tepelnú / studenú izoláciu

DOBRÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA A MAXIMÁLNE ZNÍŽENIE HLUKU ! Produkty z melaminovej peny, produkty na báze netkanej textílie, arodukty na báze polyetylenovej peny a ťažká fólia.

Subscribe to IZOLÁCIE CELLOFOAM
×