Hydroizolácie

PENEFOL

Typické použitie:

 • bariéry proti vlhkosti a vode
 • bariéry proti chemickým látkam
 • bariéry proti ropným produktom
 • izolácie výstavby
 • izolácie čerpacích staníc
 • izolácie skládok verejných odpadov
 • automobilový priemysel
 • odevníctvo a galantéria (výstuhy)
 • spevňovanie zemných konštrukcií

 

 

JUNIFOL

Typické použitie:
 • spodné izolácie skládok odpadu
 • zakrývanie skládok odpadu
 • nádrže pre uchytenie odpadových vôd
 • izolácie základov zásobných nádrží
 • izolácie parkovísk, čerpacích staníc, diaľnic
 • pre zamedzenie kontaminácie spodných vôd
 • izolácie tunelov, mostov, viaduktov, stavieb

 

FATRAFOL

Izolácie strešných plášťov:
FATRAFOL 804
FATRAFOL 807
FATRAFOL 808
FATRAFOL 810
 
Izolácie proti tlakovej vode a radónu:

FATRAFOL 803

 
Izolácie proti ropným produktom:
EKOPLAST 806
EKOTEN 915
 
Izolácie bazénov a záhradných jazierok apod.:
FATRAFOL 790
AQUAPLAST 805

 

 

JUTAFOL

Charakteristika:
podstrešná fólia, odolná proti pretrhnutiu, chráni podkrovné priestory.
 
Použitie:
určené pre šikmé strechy.
×