Gumotextilné dopravné pásy

Gumové dopravníkové pásy sa používajú v baniach, hutníctve, kamenolomoch, pieskovnach, cementárnach, vápenkách, papierníckom priemysle, stavebníctve, polnohospodárstve, cukrovaníckom priemysle, ci v elektrárnach.Pásy sú vyrobené z gumových krycích vrstiev, gumových okrajov a gumotextilného jadra.

Vložky: jadro môže obsahovat 2 až 6 vložiek

Typy vložiek: polyester (EP), polyamid (PP)

Predlženie pásu: Predlženie pásu vzniknuté statickým i dynamickým zatažením pásu je kompenzované napínacím mechanizmom. Veľkosť trvalého predĺženia záleží na konštrukcii kostry pásu. Potrebná dráha napínania záleží na dlžke dopravníku a druhu použitého pásu.

 

Krycie vrstvy a okraje chránia pred poškodením jadra a pred atmosferickými, biologickými a chemickými vplyvmi.

Spojovanie pásov: vulkanizácia, lepenie, mechanicky

×