Izolácia IZOMAT

Odhlučňovací, zvukopohlitivý, tlmiaci a tepelnoizolačný materiál

Zloženie: Izomat je vrstvený materiál pozostávajúci z Al-fólie, skleného prepletu, polyuretánovej peny a samolepiacej vrstvy s ochranným separačným papierom.

izomat zlozenie izolacia

 

Použitie: na zníženie vnútornej a vonkajšej hlučnosti motorových vozidiel (automobilov, autobusov, traktorov a iné), koľajových vozidiel (vlakov, električiek a iné), rôznych mechanizmov a klimatizácie, v strojárstve a na zvukovú izoláciu pracovných priestorov

Izolácia Izomat

 

Celková hrúbka: 25+2-3 mm, 30+2-3 mm

Plošná hmotnosť: 3 400g/m2 ±15%, 3 700g/m2 ±15%

Dodávané rozmery: štandardné rozmery dosky 1 350 x 1 000 mm (možnosť dodania i v iných dĺžkach) a výseky ľubovoľného tvaru

Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,041 W.m-1.K-1

Teplota vzplanutia: 305 ±17°C (podľa STN ISO 871:1999)

Teplota vznietenia: 420 ±12°C (podľa STN ISO 871:1999)

Aplikácia: lepiť na čistú, nemastnú, hladkú plochu pri teplote min. +15°C

Skladovanie: v suchých, čistých a uzavretých priestoroch pri teplote 15 – 35°C

×