Moduly

MODULY z keramických vlákien

Fiberfrax Prisma-Block moduly sú vyrábané z rohoží z keramických vlákien v dvoch štandardných konštrukčných formách - skladané z rovných alebo ohýbaných pruhov. Prefabrikované kotvené moduly sú navrhnuté tak, aby vyhovovali požiadavkám na tepelnú izoláciu pre priemyselné pece, ohrievače a ďalšie tepelné zariadenia. Prisma-Block moduly sú vyrábané z rôznymi kotviacimi systémami umožňujúcimi rýchlu, jednoduchú a efektívnu montáž vo väčšine aplikácií. Sú dostupné v širokej rade typov, kombináciou hrúbok a objemových hmotností. Vďaka tomu môže sortiment modulov Fiberfrax Prisma-Block ponúknuť efektívne riešenia tepelných izolácií v mnohých priemyselných odboroch.

Typické aplikácie: Petrochemický priemysel - rôzne typy petrochemických pecí a zariadení; Metallurgie - Tepelné spracovanie, kováčske pece, Panvice a kryty hlbinných pecí, Keramický priemysel-Tunelové a periodické pece

Technické listy:

Moduly Fiberfrax (Prisma-Block) - 1250-1400 ° C
Moduly Fiberfrax MX - 1450 ° C

MODULY z bio vlákien

Insulfrax a Isofrax kotvené moduly sú vyrábané z rohoží v dvoch štandardných konštrukčných formách - skladané z rovných alebo prehýbaných pruhov. Tieto moduly sú vyrábané z rôznymi kotviacimi systémami umožňujúcimi rýchlu, jednoduchú a efektívnu montáž vo väčšine aplikácií. Insulfrax S lepené moduly sú zložené z pásikov rohože Insulfrax S, ktoré sú k sebe zlepené špeciálnym tmelom. Lepené moduly môžu byť použité na horúcej strane výmurovky. K dispozícii sú v širokej škále kombinácií hrúbok a objemových hmotností. Sortiment modulov Insulfrax S je špeciálne navrhnutý tak, aby spĺňal požiadavky na tepelné izolácie priemyselných pecí a iných tepelných zariadení.

Typické aplikácie: Metalurgia - žíhacie pece, výmurovky pri tepelnom spracovaní. Výroba elektriny - rekuperácia tepla parných generátorov a potrubia. Keramický priemysel - pecné vozy

Technické listy:

Moduly Insulfrax - 1200°C
Moduly Isofrax - 1260 ° C

×