História

V máji 1999 bola podpísaná spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným s názvom REMPOPLUS, s.r.o.. Vznik sa datuje v júni roku 1999 zápisom do obchodného registra. Spoločníci takto nadviazali na dlhoročnú prax a tradíciu profesionálneho veľkoobchodu s priemyselným a remeselným tovarom na slovenskom trhu.

 

V decembri 2004 bol prijatý dodatok k spoločenskej zmluve o zmene obchodného názvu na REMESPLUS, s.r.o.. Tento fakt bol podmienený vysokou mierou zameniteľnosti nášho obchodného názvu s inými, ktoré mali taktiež obsiahnuté slovo „REMPO“. Uvedomujeme si fakt, že nie názov ale povedomie o firme nás robí dôveryhodnými partnermi pre každého potenciálneho zákazníka.

Stručne:

máj 1999              

založenie (podpisom spoločenskej zmluvy)

jún 1999               

vznik (zápisom do obchodného registra)

január 2003          

získanie štatútu „obchodné zastúpenie“ spoločnosti KERAUNION, a.s. Dubí, ČR na predaj materiálu SIBRAL

december 2004     

zvýšenie základného imania na 1.000.000 Sk

január 2005          

zmena obchodného názvu z REMPOPLUS na REMESPLUS, s.r.o.

marec 2005          

začiatok budovania Systému Manažérstva Kvality podľa normy ISO EN 9001:2000

december 2008

udelenie certifikátu o zavedenom SMK podľa normy ISO EN 9001:2008

december 2015

rekonštruované priestory

×