Funkcie veľkoobchodu

  1. Predaj a propagácia. Veľkoobchod často preberá na seba úlohu propagátora jednotlivých tovarov. To môže vyplývať zo zmluvných vzťahov s výrobcom, ale aj voľným pôsobením trhu.

  2. Tvorba sortimentu. Veľkoobchod nákupom rôznych položiek tovaru sústreďuje jeho veľké množstvo, a to často aj od rôznych výrobcov (s výnimkou výhradného zástupcu výrobcu).

  3. Financovanie. Veľkoobchod financuje svojich zákazníkov tým, že im poskytuje stredno – až dlhodobé lehoty splatnosti.

  4. Informácie o trhu. Veľkoobchod poskytuje množstvo informácií svojim odberateľom, ale aj dodávateľom. Je medzičlánkom v toku informácií o spokojnosti, kvalite,...

  5. Skladovanie. Veľkoobchod skladuje zásoby, a tým znižuje náklady na skladovanie zásob a rizika pre svojich obchodných partnerov.

  6. Nákup vo veľkom, dodávky v malom. Veľkoobchod poskytuje pre svojich zákazníkov úspory pri nákupe a preprave veľkých množstiev a ich rozdelení na malé položky.

  7. Znižovanie ceny. Veľkoobchod odoberá od výrobcov, prípadne iných distribučných subjektov veľké množstvá položiek tovaru. Tým sa vytvára priestor pre diskontovanie ceny. Niekedy je cena, za ktorú ponúka výrobca spotrebiteľovi vyššia, akú mu ponúka distribútor.
×